Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Vozový park

Tramvaje Inekon 2001 TRIO - provozovna Tramvaje Ostrava

Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu 290 autobusy, 262 tramvajemi a 63 trolejbusy. Z celkového počtu je 427 nízkopodlažních: 258 autobusů, 111 tramvají a 58 trolejbusů. Servis vozidel zajišťují dvě autobusové (Autobusy Hranečník, Autobusy Poruba), dvě tramvajové (Tramvaje Ostrava, Tramvaje Poruba) a jedna trolejbusová vozovna (Trolejbusy Ostrava).

(počty vozidel z dubna 2016)

Jste zde: O nás Vozový park