Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

Prodej papírových jízdenek u řidiče končí 1. 4. 2017

Od 1. dubna končí doplňkový prodej jízdenek u řidičů ve vozidlech ostravského dopravního podniku. Po zavedení nových elektronických forem jízdného přestal být využíván.

Doplňkový prodej jízdenek u řidiče byl od zavedení určen jako nouzový způsob pořízení jízdenky v případech, kdy nebyla v dosahu jiná možnost v podobě jízdenkového automatu nebo např. novinového stánku. Největší rozkvět tohoto způsobu prodeje byl v dobách, kdy řidiči prodávali až šest konkrétních druhů jízdenek.

V posledních sedmi letech pak byla v doplňkovém prodeji jízdenek nabízena pouze 60minutová jízdenka, aktuálně za 35 Kč a její zlevněná verze za 20 Kč, tedy v cenách o 5 Kč vyšších než v předprodeji.

S postupným zaváděním nových modernějších způsobů pořízení jízdenek je však zaznamenáván trvalý pokles zájmu o nákup jízdenek u řidiče. První znatelný útlum nastal po zavedení SMS jízdenek v ostravské MHD v roce 2009. Mnohem výrazněji se však útlum projevil po sérii tarifních změn, jako byly zavedení úhrady jízdného prostřednictvím ODISek v roce 2015, zavedení bezplatné přepravy pro cestující starší 65 let a především akceptace platebních karet od poloviny roku 2016. Od té doby je zájem o pořízení jízdenky v doplňkovém prodeji u řidiče tak nízký, že náklady na jeho provozování výrazně převyšují jeho přínosy.

Prodej jízdenek u řidiče klesl v porovnání s údaji před zaváděním novinek o neuvěřitelných 94 %. „V přepočtu dnes jeden řidič prodá průměrně třetinu jízdenky za směnu. To je opravdu velmi málo. Je to důkaz toho, že se modernější formy platby jízdného ujaly, což nás velmi těší“, uvedl k tématu ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys s tím, že doplňkový prodej u řidiče je nyní vedle již existujících plnohodnotných náhrad zbytečný.

„Výhodou nových forem rychlého nákupu jízdenky prostřednictvím platebních karet je mimo jiné zajištění plynulosti, a tím i kvality provozu MHD. Přeci jen musíme připustit, že prodej jízdenek u řidiče občas způsobil nepříjemné zdržení spoje“, dodal Daniel Morys na závěr.

 

Jste zde: Aktuality Prodej papírových jízdenek u řidiče končí 1. 4. 2017