Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Etický kodex Dopravního podniku Ostrava a.s.

Kodex vymezuje žádoucí standardy chování zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Etický kodex (formát PDF - 324 kB)

Jste zde: O nás Etický kodex