Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Program švýcarsko-české spolupráce

Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě

Cílem projektu byla výstavba kolejového propojení ulic Plzeňská - Pavlovova, rekonstrukce tramvajových nástupišť Krajský úřad, Křižíkova a výstavba přístřešků a zábradlí na dalších 9 tramvajových zastávkách (Vyškovice, Horymírova, Důl Hlubina, J. Kotase, Nádraží Vítkovice, Smyčka Vřesinská, Dolní, Tylova a B. Nikodéma).

Hodnota projektu celkem tis. Kč 66 834
Dotace tis. Kč 51 148
Ukončení 12/2016

Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník

Cílem projektu bylo vybudování nové trolejbusové trati v délce cca 3,0 km od mostu Miloše Sýkory po ul. Těšínské k terminálu Hranečník.

Hodnota projektu celkem tis. Kč 68 086
Dotace tis. Kč 33 967
Ukončení 12/2016

 

Logo Programu švýcarsko-české spolupráce