Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Regionální operační program Regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Pořízení dopravních prostředků MHD v DPO

Realizací projektu došlo k modernizaci drážních vozidel DPO pořízením dopravních prostředků v letech 2014 a 2015. Pořízeno bylo 12 ks nových trolejbusů (z toho 6 ks 12metrových a 6 ks 18metrových) od dodavatele ŠKODA ELECTRIC, a.s. a také byly pořízeny 3 ks 12metrových rekonstruovaných trolejbusů od společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. V rámci projektu bylo rekonstruováno 12 ks krátkých tramvají VarioLFR.S, dodavatelem rekonstrukcí byla společnost PRAGOIMEX a.s. Všechna nová vozidla jsou bezbariérová, v případě rekonstruovaných tramvají je podíl nízkopodlažní plochy min 35%, u nakoupených rekonstruovaných trolejbusů je podíl nízkopodlažní plochy 60,6%. Cílem projektu bylo především zkvalitnění služeb pro cestující MHD v Ostravě a zvýšení komfortu a dostupnosti veřejné hromadné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Hodnota projektu celkem tis. Kč 458 277
Dotace tis. Kč 151 356
Ukončení 5/2016
Zavedení a modernizace odbavovacích a palubních systémů MHD v Ostravě

Realizací projektu došlo k pořízení odbavovacího a palubního systému pro všechna vozidla MHD společnosti DPO. Nový odbavovací systém je založen na použití čipových bezkontaktních karet a modernizaci palubního systému. Došlo k instalaci GPS modulu pro sledování polohy vozidel, k automatickému vyhlašování zastávek, došlo k rozšíření dispečerských aplikací o mapové podklady a monitorování vozidel.

Hodnota projektu celkem tis. Kč 125 205
Dotace tis. Kč 106 424
Ukončení 5/2015
Modernizace zastávek Kino Luna

Realizací projektu došlo k rekonstrukci tramvajových a autobusových nástupišť na zastávkách Kino Luna v Ostravě-Zábřehu, rekonstrukci chodníků, sanaci kanalizace, sadovým úpravám, úpravě veřejného osvětlení a tramvajového kolejiště a přeložce vedení, vybudování přístřešků a úpravě přechodů pro chodce, bezbariérovým úpravám nástupišť pro snadnější dostupnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavební práce v rámci projektu probíhaly v období od května do srpna 2015. Realizátorem stavební části projektu byla společnost EUROVIA CS, a.s.

Hodnota projektu celkem tis. Kč 26 864
Dotace tis. Kč 22 852
Ukončení 5/2016
Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ulici Závodní

Hlavním účelem stavby bylo vybudování nových tramvajových nástupišť na ul. Závodní, v místě stávajících tramvajových zastávek Sport Aréna a Městský stadion a zřízení odbočovacího pruhu vlevo na parkoviště u sport Arény. Součástí projektu bylo vybudování samostatné cyklostezky podél chodníku před areály Městského stadionu a Vítkovice Machinery Group. V rámci realizace projektu došlo rovněž k rekonstrukci chodníků a vozovky. Realizátorem stavební části projektu byla společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Stavební práce v rámci projektu probíhaly v období od května do října 2015.

Hodnota projektu celkem tis. Kč 54 258
Dotace tis. Kč 37 961
Ukončení 5/2016

 

Rekonstrukce tramvajových nástupišť Václava Jiřikovského – bezbariérový nástup do vozidla

Projekt byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města. Hlavním účelem projektu byla rekonstrukce nástupišť na tramvajové zastávce Václava Jiřikovského (dříve Dubina). Tramvajová zastávka je situována v okrajové části Statutárního města Ostravy a slouží pro nástup a výstup obyvatelů bydlících na sídlišti Dubina v tramvajové zastávce Václava Jiřikovského. Stávající uspořádání bylo zhlediska bezbariérového řešení nevyhovující a povrch nástupišť byl poškozený, což mělo vliv na bezpečnost cestujících. Realizací projektu došlo k úpravě povrchu nástupišť a výškové úpravě nástupišť. Realizátorem stavební části projektu byla společnost EUROVIA CS, a.s., rekonstrukce nástupišť na uvedené tramvajové zastávce probíhala v období září až listopad 2015.

Hodnota projektu celkem tis. Kč 2 525
Dotace tis. Kč 2 087
Ukončení 2/2016

 

Rekonstrukce tramvajových nástupišť A. Poledníka, Dům energetiky, J. Kotase, Obchodní centrum

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajících nástupišť tramvajových zastávek A. Poledníka, Dům energetiky, J. Kotase, Obchodní centrum, které nevyhovovaly bezpečnosti pro cestující MHD a nebyly přizpůsobeny především pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace z hlediska bezbariérovosti. Všechny čtyři tramvajové zastávky jsou velmi frekventované a nacházejí se v lokalitách v blízkosti obytných zástaveb, občanské vybavenosti v kombinaci s bydlením. V rámci stavebních úprav zastávek Obchodní centrum, A. Poledníka byla výška nástupních hran nástupišť upravena na 24 cm nad temenem kolejnice. Na zastávkách J. Kotase a Dům energetiky je pak tato výška nově upravena na 20 cm nad temenem kolejnice. Stávající dosluhující povrchy nástupišť byly nahrazeny novými plochami ze zámkové dlažby o tloušťce 8 cm s prvky zajišťujícími orientaci slabozrakých osob. Realizaci těchto stavebních úprav zajišťovaly na základě výsledků výběrových řízení stavební společnosti EUROVIA CS, a.s. na zastávkách A. Poledníka, Dům energetiky a Obchodní centrum a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. na zastávce J. Kotase. Realizační část stavebních úprav probíhala v období od září do listopadu 2015.

Hodnota projektu celkem tis. Kč 4 736
Dotace tis. Kč 6 460
Ukončení 5/2016

Jste zde: O nás Dotované projekty Dopravní podnik Ostrava O společnosti Dotované projekty Realizované projekty Regionální operační program Regionu soudržnosti Moravskoslezsko