Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Obnova vozového parku MHD autobusy

Projekt naší společnosti "Obnova vozového parku MHD autobusy", naplňující podmínky ROP NUTS II Moravskoslezsko pro oblast podpory 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti, dílčí oblast podpory 1.3.2. Nákup dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku, byl vybrán jako projekt úspěšného žadatele o dotaci. Z celkových výdajů projektu ve výši 327 mil Kč byla výše dotace 96 mil Kč.

Název projektu: Obnova vozového parku MHD autobusy
Žadatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU, Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Datum ukončení projektu: 29. 4. 2013
Předmět projektu: Pořízení 55 ks nízkopodlažních ekologických autobusů.