Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Renovace vozového parku drážních vozidel

Projekt naší společnosti "Renovace vozového parku drážních vozidel", naplňující podmínky ROP Moravskoslezsko pro oblast podpory 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti, dílčí oblast podpory 1.3.2. Nákup dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 703 mil Kč, dotace představuje 236 mil Kč.

Název projektu: Renovace vozového parku drážních vozidel
Žadatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU, Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Datum ukončení projektu: 29. 3. 2013
Předmět projektu: Pořízení 10 ks trolejbusů, 1 velkokapacitní tramvaje, rekonstrukce 23 tramvají.

 

 

 

Jste zde: O nás Dotované projekty Renovace vozového parku drážních vozidel