Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Jízdní řády pro mobilní telefony – nápověda

Obsah:

Aplikace

Plně grafická aplikace do mobilních telefonů určená pro telefony s možností instalace aplikací Java a pro systémy Android.
Jízdní řády pro mobilní telefony je aplikace pro vyhledávání a zobrazování jízdních řádů a je určena pro telefony podporující Javu (J2ME, CLDC-1.0, MIDP-2.0) nebo operační systém Android.

Instalace

Instalace závisí na typu telefonu a výrobci:

 • Varianta a)
  Instalace se provádí překopírováním souboru s příponou JAR do telefonu (některé telefony vyžadují i soubor s příponou JAD).
 • Varianta b)
  Instalace se provádí prostřednictvím instalačního software dodaného výrobcem. Zde provádějte instalaci souboru JAR dle pokynů uvedených v manuálu výrobce mobilního telefonu.
 • Varianta c)
  Instalace se provádí přímým stažením souboru JAR z internetových stránek www.dpo.cz prostřednictvím rozhraní mobilního telefonu. Instalaci proveďte dle pokynů uvedených na obrazovce mobilního telefonu.

Ovládání

Po spuštění aplikace se zobrazí úvodní obrazovka s logem Dopravního podniku Ostrava a.s. a verzí aplikace. Volbou MENU aktivujeme hlavní menu. Klávesami nahoru, dolů se lze posouvat po položkách menu. Kurzorovou klávesou vpravo dojde k rozbalení podmenu (pokud je na konci vybrané položky znak "<"). Kurzorovou klávesou vlevo se pak vracíme k nadřazenému menu. Volbou VYBRAT nebo stiskem tlačítka s číslem požadované akce potvrdíme vybíranou akci.

Menu obsahuje následující položky:

 1. JŘ zastávky - JŘ z vybrané zastávky, linky (která staví v dané zastávce), směru a ve zvolený den.
 2. JŘ linky - JŘ vybrané linky, směru, zastávky a zvolený den.
 3. Spojení - Vyhledání možných spojení ze zvolené zastávky do zvolené zastávky, a to ve zvolený čas odjezdu a dni.
 4. Oblíbené - Zobrazí uložené pozice JŘ. Tyto uložené pozice slouží k rychlému nalezení JŘ nejpoužívanějších spojů. Oblíbené JŘ se ukládají volbou 3 - Uložit v menu u konkrétného JŘ.
 5. Nastavení - Umožňuje uživatelské nastavení parametrů a vzhledu aplikace. Pro aplikování zvolených změn je nutno aplikaci restartovat (volba 5 - Restart, nebo ukončení a znovu zpuštění aplikace). Volba 6 - Výchozí nastaví parametry definované výrobcem.
 6. Nápověda - Zobrazí nápovědu.
 7. Konec - Ukončí běh aplikace.

Výběrové obrazovky

Výběrové obrazovky zobrazují seznam pro výběr další akce (seznam zastávek, seznam linek). Šipkami nahoru, dolů se posouvá ukazatel po jednotlivých výběrových polích. Volbou "Vybrat" dojde k aktivaci příslušné komponenty (Linka, Zastávka, Směr, Datum, Čas) a šipkami nahoru a dolů se posouvá ukazatel po jednotlivých položkách vybraného seznamu (zastávek, linek) nebo mění hodnotu Datumu či Času. Šipkami vpravo, vlevo (při aktivované komponentě a při neaktivním vyhledávacím pruhu) se posouvá seznam výběru o celou obrazovku výše, níže (podobně jako PageUp, PageDown). Stiskem tlačítka "Vybrat" potvrdíme výběr.

 • volbou zpět se při zobrazeném vyhledávacím pruhu (dole) odmazává poslední napsaný znak
 • volbou zpět při neaktivním vyhledávacím pruhu se aplikace vrací na předchozí obrazovku
 • režim vyhledávání můžeme zrušit postupným odmazáním všech znaků volbou zpět

Vyhledávání zastávky

Vyhledávání je lexikální a vyhledává se vždy položka, která začíná zadaným podřetězcem. Akce vyhledávání se provádí automaticky ihned při psaní. Dole na obrazovce se zobrazí vyhledávací lišta s hledaným podřetězcem znaků (písmen).

Obrazovka jízdního řádu

Zobrazuje hledaný JŘ formou tabulky. V záhlaví tabulky je zobrazena linka – vybraný (nebo aktuální) den a aktuální čas. Další řádek obsahuje vybranou zastávku a konečnou zastávku.

Šipkami nahoru, dolů, doleva a doprava se posouvá ukazatel v tabulce odjezdů.

 • volbou DETAIL se zobrazí detail spoje (ZPĚT = zpět na JŘ). Detail spoje obsahuje seznam zastávek na spoji i s časy odjezdů z těchto zastávek.
 • volbou MENU/POZNÁMKY se zobrazí popis použitých poznámek
 • volbou MENU/VOLBA DNE se zobrazí výběrová obrazovka typů dnů
 • volbou MENU/ULOŽIT se JŘ uloží do oblíbených položek (viz. Hl. Menu – Oblíbené)
 • volbou MENU/HL. MENU se aplikace vrátí do hlavního menu
 • volbou MENU/KONEC se ukončí běh aplikace
 • volbou ZPĚT se vrátíme na předešlou obrazovku

Obrazovka vyhledání spojení

Na základě zadání výchozí a cílové zastávky, času a data odjezdu zobrazuje aplikace vyhledané spojení formou seznamu. Každé jednotlivé spojení je očíslováno. O každém spoji v rámci vyhledaného spojení jsou uvedeny informace o použité lince, času odjezdu z výchozí zastávky a času dojezdu do cílové, resp. přestupní zastávky.

Nastavením kurzoru na konkrétní spoj a potvrzením volby JŘ lze zobrazit detail spoje. Detail spoje obsahuje seznam zastávek na spoji i s časy odjezdů z těchto zastávek.

V podmenu spojení je kromě volby 2 – Hl. menu (návrat do hlavního menu aplikace) a volby 3 – Konec (ukončení aplikace) také položka 1- "Z" <–> "Do", která přenastaví původní výchozí a cílovou zastávku požadovaného spojení opačným směrem. Spojení podle tohoto nového nastavení vyhledá aplikace až po potvrzení volby Hledat.

Pro nastavení vyhledávacích parametrů je v hlavním menu položka 5 – Nastavení > 4 – Parametry, kde lze zadat Maximální dobu přestupu a Minimální dobu přestupu.

Maximální doba přestupu – údaj v minutách, který omezuje vyhledaná spojení na ty, u nichž nepřesáhne doba přestupu mezi jednotlivými spoji zadanou hodnotu.

Minimální doba přestupu - údaj v minutách, který omezuje vyhledaná spojení na ty, u nichž bude doba pro přestup rovna anebo vyšší než zadaná hodnota. Např., pokud existuje na přestupní zastávce následný spoj s odstupem jedné minuty od výchozího spoje a v parametrech je nastavena Minimální doba na přestup 2 minuty, aplikace tuto variantu spojení nenabídne. Jinak se však aplikace chová v nočních hodinách (od 22:30 do 4:00 h), kdy s ohledem na zaručené přípoje nabízí i spojení se shodným časem příjezdu výchozího spoje a odjezdu navazujícího spoje (bez ohledu na údaj zdaný v položce Min. doba přestupu).

Jste zde: Jízdní řády Dopravní podnik Ostrava Jízdní řády Jízdní řády pro mobilní telefony – nápověda