Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Dlouhodobé jízdenky pro děti a žáky od 6 do 15 let

ceník vybraných jízdenek platný od 2. července 2017 [v Kč]

Tarifní oblasti Typ zóny 30denní
nepřenosná
90denní
nepřenosná
5měsíční
nepřenosná
REGION každá regionální zóna 88 237 360
XXL (okolí Ostravy) každá zóna XXL 88 237 360
MĚSTO OSTRAVA ostravská (77) 187 487 553
OSTRAVA XXL OSTRAVA XXL (zóna 78) 275 724 913
  Přesahuje-li jakákoli kombinace tarifních zón počet 10 tarifních zón,
jedná se již o síťovou jízdenku.
ODIS celosíťová 903 2 438 3 702

Zlevněné jízdenky pro děti a žáky ve věku od 6 do dovršení 15 let lze zakoupit jen na ODISku.

Dlouhodobé časové jízdenky pro děti a žáky od 6 let do dovršení 15 let věku platí i po dobu školních prázdnin. 5měsíční nepřenosná dlouhodobá časová jízdenka platí pro období září – leden a únor – červen.

ODISka

je bezkontaktní čipová karta vzájemně uznávaná dopravci v ODIS – podrobnosti naleznete na wwww.odiska.czodiska.dpo.cz

Pro vystavení ODISky potřebujete:

  • rodný list, popř. jiný doklad umožňující ověření osobních údajů (průkaz pojištěnce, občanský průkaz rodičů)
  • originál fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě držitele, který není poškozen.

Celostátně platný žákovský průkaz

K tomuto průkazu lze zakoupit pouze jednotlivou žákovskou a studentskou jízdenku.

Pro vystavení průkazu potřebujete:

  • řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz, který je možno vyzvednout v prodejně jízdních dokladů,
  • rodný list, popř. jiný doklad umožňující ověření osobních údajů (průkaz pojištěnce, občanský průkaz rodičů),
  • originál fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě držitele, která není poškozena.

Cena za ověření průkazu činí 50 Kč.

UPOZORNĚNÍ
Platnost slevy z jízdného bude uznávána do dovršení věku 15 let. V případě, že během platnosti objednávané dlouhodobé časové jízdenky žák dovrší 15 let věku, je možné zakoupit pouze takovou dlouhodobou časovou jízdenku, jejíž platnost nepřesáhne platnost profilu ODISky o více než 29 dnů.

Jste zde: Jízdné Dopravní podnik Ostrava Jízdné Ceny jízdenek Dlouhodobé jízdenky pro děti a žáky od 6 do 15 let