Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

MHD on-line

MHD on-line

Název projektu:
Zavedení a modernizace odbavovacích a palubních systémů MHD v Ostravě

Část projektu:
Pořízení nového palubního systému pro všechna vozidla MHD ve společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

palubní počítač

Modernizace palubního systému spočívá v instalaci zcela nového palubního počítače a terminálu, které umožní provoz nejmodernějších technologií pro informační, řídicí, komunikační a odbavovací systém vozidla. Výraznou změnou je instalace GPS modulu pro sledování přesné polohy vozidel a s tím související automatické vyhlašování názvů zastávek. Nová palubní technologie poskytuje rovněž dispečerům možnost monitorovat pohyb všech vozidel. Další inovací je identifikace obsluhy vozidla, oprávněné osoby (řidiči, techničtí pracovníci) prostřednictvím osobních čipových karet. Systém také umožňuje uchování a zpracování všech základních provozních charakteristik s cílem zlepšení kvality práce řidičů.

Dotace:

EU, ROP NUTS II Moravskoslezsko, 1. Regionální infrastruktura a dostupnost, 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti, 1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury.

Cena projektu

Celková cena projektu je 120 mil. Kč, z toho cena za palubní systém je 80 mil. Kč.

Technické parametry

Palubní počítač EPIS 4.0B:
Jádro palubního počítače je založeno na procesoru Intel ATOM E640 o taktovací frekvenci 1 GHz, 512 kB cache, operační systém LINUX. Paměť DDR RAM 1GB. Příkon je 5 až 7 W, provozní teplota -20˚C do +70˚C. Počítač disponuje rozhraními Ethernet, USB, RS 485, RS 232 atd.

palubní terminál

Ovládací terminál EPT 4.08B:
Jeho jádrem je dotykový LCD displej Hitachi založený na IPS technologii o svítivosti 550 cd/m2, úhlopříčka 8“, rozlišení 480 x 800 bodů, formát WVGA 16:9, životnost 70.000 hodin, provozní teplota je -40°C až +85°C, příkon max. 13W při plném podsvitu displeje. Spojení s počítačem zajišťuje DVI-HDMI.

Periferní zařízení obsluhovaná novým palubním systémem
Palubní počítač komunikuje na sběrnicích RS 232, RS 485, IBIS a na ethernetu se všemi komponentami informačního a odbavovacího systému, u některých vozů také s tachografem nebo se systémem sčítání cestujících. Některým periferiím pouze zasílá přesný čas, aktuální zastávku a další základní údaje (odbavovací systém), jiné periferie přímo řídí (informační systém) nebo zajišťuje přenos dat mimo vůz (tachograf). Palubní počítač dále přijímá signál z mnoha tlačítek a detekuje chod některých zařízení (motor, předehřívač).

montáž palubního systému

Komunikační kanály palubního systému – aktuální i plánované (GPRS).
Palubní systém disponuje bohatou paletou komunikačních rozhraní:

Na krátkou vzdálenost:

  1. Zařízení BSV s cívkami ve vozovce (autobusy), mezi kolejnicemi (tramvaje) nebo na troleji (trolejbusy), což slouží zejména pro stavění výhybek (u trolejbusů automatické dle zadané linky) a detekci přítomnosti vozu v areálu vozovny.

Na střední vzdálenost:

  1. Radiostanice TAIT, která umožňuje vysílat sníženým výkonem datové pakety na vzdálenost cca 200 – 300 m, čehož je využito pro oboustrannou komunikaci s řadiči křižovatek pro vybavování preference MHD.
  2. Wi-fi jednotka systému dálkového nahrávání a vyčítání v pásmu 5,8 GHz, která slouží pro aktualizaci jízdních řádů, firmware palubního systému i některých periferií, vyčítání provozních logů, záznamu z tachografu nebo údajů ze systému počítání cestujících.
  3. Wi-fi jednotka dále disponuje zvláštním rádiovým kanálem sloužícím k dálkovému buzení vozidel při spouštění dávkového přehrávání dat ve vozovnách a garážích.

Na velkou vzdálenost:

  1. Datové rádiové kanály radiostanice TAIT, které slouží pro periodické obvolávání vozidel v taktu cca 20 s. Takto dispečink nepřetržitě získává informace o poloze vozů, dodržování jízdního řádu a další provozní údaje. Některé datové kanály slouží pro zajišťování „roamingu“ mezi třemi základnovými radiostanicemi.
  2. Fonické rádiové kanály radiostanice TAIT, které slouží pro hlasovou komunikaci mezi řidičem a dispečerem.
  3. Palubní systém prostřednictvím GSM datového modemu odbavovacího systému zasílá informaci od odjezdu ze zastávky do řídícího centra pro inteligentní zastávky.

Palubní systém, resp. palubní počítač je vyvíjen a dále zdokonalován jako jeden ze základních pracovních nástrojů řidiče. Je proto již od počátku vyvíjen ve spolupráci s řidiči, reflektuje jejich podněty a provozní zkušenosti a i nadále je těmto podnětům otevřen.

EU, ROP Moravskoslezsko