Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Když je vaše karta trumf

když je vaše karta trumf

1. listopadu 2015 Dopravní podnik Ostrava zavedl  nový způsob odbavování cestujících, kteří jsou držiteli ODISky.

Po dvaceti letech provozování dosavadních označovačů na papírové jízdenky přišel Dopravní podnik Ostrava s novinkou v podobě nových terminálů k odbavení cestujících, kteří využívají ODISky. Ty bylo možné dosud ve vozidlech městského dopravce využívat pouze jako nosič dlouhodobých jízdenek. Od 1. listopadu si mohou cestující zakoupit jednotlivou elektronickou jízdenku přímo ve vozidle prostřednictvím tzv. „Elektronické peněženky“ na ODISce.

Dosavadní označovače papírových jízdenek ve vozidlech zůstávají a papírové jízdenky budou nadále akceptovány i prodávány.

Cestujeme s elektronickou peněženkou

Další informace

Název projektu:
Zavedení a modernizace odbavovacích a palubních systémů MHD v Ostravě

Část projektu:
Pořízení nového odbavovacího systému pro všechna vozidla MHD ve společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

Odbavovací terminál typu CVB 25

Tato novinka v odbavovacím systému přinese cestujícím rozšíření funkce ODISky, které se již nyní stávají hlavním a do budoucna jediným prostředkem k pořízení dlouhodobých jízdenek. Novinka spočívá v možnosti hradit prostřednictvím ODISky přímo ve vozidle také jednotlivé elektronické jízdenky, a to z Elektronické peněženky. Je to vlastně finanční kredit na ODISce, který lze odčerpávat používáním ODISky pro nákup jednotlivého elektronického jízdného přímo ve vozidle. V praxi to znamená, že uživatelé ODISky mohou kartu využívat jako nosiče dlouhodobé jízdenky (30denní, 90denní, 180denní nebo 365denní) a k tomu si mohou na ODISku pořídit kredit pro zakoupení jednotlivých elektronických jízdenek v zónách, které nezahrnuje jejich dlouhodobá jízdenka. Pro tyto uživatele pak odpadá nákup papírových krátkodobých jízdenek. Na druhé straně mohou uživatelé nadále využívat ODISku pouze jako nosič dlouhodobé jízdenky (bez využití Elektronické peněženky) anebo nově jen jako Elektronickou peněženku pro občasné jízdy MHD (bez nutnosti nákupu dlouhodobé jízdenky).

Pro cestující, kteří ještě nevlastní ODISku, zůstávají nadále ve vozidlech MHD k odbavení pro jednotlivé jízdy původní (červené) označovače papírových jízdenek.

Dotace:

EU, ROP NUTS II Moravskoslezsko, 1. Regionální infrastruktura a dostupnost, 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti, 1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury.

Cena projektu

Celková cena projektu je 120 mil. Kč, z toho cena za odbavovací systém je cca 40 mil. Kč.

Technické parametry odbavovacího terminálu

Odbavovací terminál typu CVB 25 od výrobce Mikroelektronika spol. s r.o. nevydává papírové jízdenky a komunikuje pouze s bezkontaktními čipovými kartami. Jeho rozměry jsou: š 158 x v 258 x h 119 mm. Rozsah pracovního napětí je 10,8 ÷ 32 VDC, provozní teplota (s topením) -40 °C ÷ + 60 °C, displej 5,7“.

Celkem je ve vozidlech městské hromadné dopravy nainstalováno 2 135 ks odbavovacích terminálů.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rozšíření využívání ODISky o Elektronickou peněženku.

Varianty užívání ODISky

Dosavadní:

  1. Pravidelní uživatelé MHD využívající pouze dlouhodobé jízdenky.

Nové:

  1. Cestující využívající kombinované jízdné, dlouhodobé a krátkodobé jízdenky.
  2. Občasní uživatelé městské hromadné dopravy.

Jak to bude fungovat?

odbavovací terminály ve voze

Cestující při každém nástupu do vozidla přiloží svou ODISku s dostatečným kreditem k novému zařízení – terminálu, a pořídí tak pro sebe platný krátkodobý jízdní doklad. Při nákupu musí cestující podržet svou ODISku u terminálu tak dlouho, dokud nebude nákup potvrzen. Poté bude z kreditu Elektronické peněženky odečtena cena jednotlivé elektronické přestupní jízdenky. Pokud bude chtít pořídit jednotlivou elektronickou jízdenku ze své ODISky také pro svého spolucestujícího, může tak učinit pomocí vyvolání funkce pro dokoupení další jízdenky (než tak učiní, musí být sám tarifně odbaven).

Podle tarifu bude na takto zakoupený jízdní doklad možné cestovat za dvě ceny. Cena jízdy se bude odvíjet od doby ukončení jízdy, které cestující systému sdělí tím, že také při výstupu přiloží ODISku k terminálu. Je to v jeho zájmu, protože pokud ODISku přiloží v době stanovené pro nižší cenu jízdy (do 10 minut), zařízení na ODISku doslova vrátí částku tvořící rozdíl mezi elektronickou přestupní a nepřestupní jízdenkou, a cestující bude cestovat levněji. Pokud ODISku přiloží k terminálu při výstupu z vozidla po této době (po 10minutách) anebo vůbec, bude automaticky cestovat za cenu elektronické přestupní jízdenky, tedy vyšší cenu. Jízdenka za sníženou cenu (do 10minut) není přestupní. Podrobnosti o cenách jízdného a přestupech jsou součástí nového Tarifu Dopravního podniku Ostrava a.s.

Zařízení samozřejmě rozpozná platnou dlouhodobou jízdenku na ODISce, a pokud se cestující pokusí pořídit krátkodobou jízdenku v zóně, kterou má předplacenou na své dlouhodobé jízdence, nebude to možné.Je to ochrana proti nechtěnému dvojímu uhrazení jízdního dokladu.

POZOR! Při nahrávání kreditu na Elektronickou peněženku, nahrávání elektronického kuponu nebo nákupu jednotlivých elektronických jízdenek na ODISku je nutné podržet ODISku u terminálu po celou dobu probíhající transakce, dokud nebude nákup potvrzen.

Jak je to při přestupování

Cestující mohou jízdenku pořízenou z Elektronické peněženky ODISky využít jako přestupní, pokud svůj přestup uskuteční do 30 minut od prvotního pořízení této jízdenky. Za rozhodující čas se přitom považuje čas přiložení ODISky k terminálu v následujícím spoji po přestupu. Pozor - při vystupování z vozidla s cílem přestupu cestující ODISku k terminálu v původním spoji nepřikládají – automaticky by jim byla při nástupu do nového spoje odečtena cena za novou elektronickou přestupní jízdenku. Stejně tak bude z Elektronické peněženky v následujícím spoji odečtena cena jednotlivé elektronické přestupní jízdenky, pokud se přesup uskuteční v době delší než 30 minut od prvotního pořízení jízdenky.

Informační kampaň

V období od 17. října do 7. listopadu byla na frekventovaných místech na území města tato novinka prezentována pracovníky ostravského dopravního podniku ve zvláštním autobusu. V rámci informační kampaně, kterou dopravní podnik vede již několik měsíců standardními formami, byl nový odbavovací systém prezentován na různých místech Ostravy v předváděcím autobusu, kde zaměstnanci dopravního podniku zájemcům vysvětlovali, jak nový systém funguje a jak jej mohou využívat.

Návody k použití Elektronické peněženky:

banner EU, ROP Moravskoslezsko