Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

VÝLUKA NA LINKÁCH č. 40, 44, 45, 46, 54 a 58

Od pátku 21. 4. 2017 (18:30 h) do soboty 22. 4. 2017 (14:00 h), z důvodu úplné uzávěry Hlavní třídy v Ostravě-Porubě (v úseku od ul. 17. listopadu po ul. Francouzskou), budou linky č. 40, 44, 45, 46, 54 a 58 vedeny odklonem. Noční lince č. 43 bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem bez omezení. Na lince č. 40 se mění jízdní řády.

 

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Spoje linek č. 40 a 58 (v obou směrech)
budou na svých trasách odkloněny po ul. 17. listopadu a Opavské.
Spoje linek č. 44, 45 a 46 (v obou směrech)
budou na svých trasách odkloněny po ul. Francouzské a Opavské.
Spoje linky č. 54 (směr Alšovo náměstí)
budou ukončeny na ul. Francouzské na provizorní výstupní zastávce Telekom. škola.
Spoje linky č. 54 (směr Sad B. Němcové)
budou začínat na ul. Francouzské na provizorní nástupní zastávce Telekom. škola.
Výlukové jízdní řády
budou vyvěšeny na zastávkových označnících v trase linky č. 40, a to pouze v úseku „Studentské koleje – Poruba U Nemocnice“. V úseku „Poruba vovozvna – Opavská / Globus“ se jízdní řády linky č. 40 nemění.

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝLUKY

Linka č. 40
ze zastávky Studentské koleje v 18:01 h (Věžičky 18:12 h)
ze zastávky Globus v 18:09 h (Věžičky 18:29 h)
Linka č. 44
ze zastávky Třebovice Tesco v 18:14 h (Věžičky 18:23 h)
ze zastávky Otakara Jeremiáše v 18:05 h (Kubánská 18:23 h)
Linka č. 45
ze zastávky Slavíkova v 18:20 h (Věžičky 18:24 h)
ze zastávky Nová huť hl. brána v 17:47 h (Věžičky 18:15 h)
Linka č. 46
ze zastávky Polanka v 17:53 h (Věžičky 18:23 h)
ze zastávky Družební v 17:59 h (Kubánská 18:13 h)
Linka č. 54
ze zastávky Alšovo nám. v 18:10 h (Kubánská 18:15 h)
ze zastávky Vozovna trolejbusů v 18:02 h (Alšovo nám. 18:25 h)
Linka č. 58
ze zastávky Poruba U Nemocnice v 18:21 h (Věžičky 18:26 h)
ze zastávky Martinov střed v 18:10 h (Poruba U Nemocnice 18:26 h)

TRASY AUTOBUSOVÝCH LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Linka č. 40
pojede v trase: „Studentské koleje – Studentská – Poruba U Nemocnice – Hlavní třída (TRAM zastávka) – dále po ul. 17. listopadu a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Čistírny – Heyrovského – Duha – Opavská / Globus“ a zpět.
Linka č. 44
pojede v trase: „Třebovice Tesco – Řecká – Kubánská – dále po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Čistírny – Dílny DP Ostrava – Duha – Otakara Jeremiáše“ a zpět.
Linka č. 45
pojede v trase: „Slavíkova – Poruba vozovna – dále po ul. Opavské a Francouzské až na zastávku Bytostav (na ul. Francouzské) – Jelínkova – Výškovická – Ocelářská – Vratimovská – Nová huť hl. brána“ a zpět.
Linka č. 46
pojede v trase: „Polanka – Dolní Polanka – Jelínkova – Svinov nádraží – Svinov mosty d.z. – Řecká – Kubánská – dále po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Pustkovecká – Družební“ a zpět.
Linka č. 54
pojede v trase: „Vozovna trolejbusů – Sad B. Němcové – Mariánskohorská – Svinov mosty h.z. – Řecká – Kubánská – Telekom. škola (provizorní zastávka na ul. Francouzské)“ a zpět.
Linka č. 58
pojede v trase: „Poruba U Nemocnice – Hlavní třída (TRAM zastávka) – dále po ul. 17. listopadu a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Pustkovec – Duha – Dílny DP Ostrava – Martinov střed“ a zpět.

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Poruba vozovna (směr Věžičky) pro linky č. 40, 44, 45 a 58
se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
Poruba vozovna (směr Věžičky) pro linku č. 46
se přemísťuje na ul. Opavskou, na BUS zastávku firmy ARRIVA Morava (směr Svinov mosty).
Věžičky (směr Oblouk) pro linky č. 40 a 45
se dočasně ruší.
Věžičky (směr Poruba vozovna) pro linky č. 40, 44, 45 a 58
se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na BUS zastávku Poruba vozovna (směr Duha).
Věžičky (směr Poruba vozovna) pro linku č. 46
se přemísťuje na ul. Opavskou, na BUS zastávku Poruba vozovna (směr Družební).
Oblouk (oba směry) pro linky č. 40 a 45
se dočasně ruší.
Bytostav (oba směry) pro linku č. 45
se přemísťuje na ul. Francouzskou, na provizorní zastávky u křižovatky s ul. Ľudovíta Štúra.
Alšovo náměstí (směr Radnice Poruba) pro linku č. 58
se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Vřesinská).
Alšovo náměstí (směr Sad B. Němcové) pro linku č. 54
se dočasně ruší.
Alšovo náměstí (směr Martinov střed) pro linku č. 58
se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Poruba vozovna).
Nezvalovo náměstí (oba směry) pro linky č. 44, 46 a 54
se dočasně ruší.
Francouzská (směr Alšovo nám.) pro linky č. 44 a 46
se přemísťuje na BUS zastávku Kubánská (směr Alšovo nám.).
Francouzská (směr Alšovo nám.) pro linku č. 54
se dočasně ruší.
Francouzská (směr Jižní svahy) pro linky č. 44, 46 a 54
se přemísťuje na BUS zastávku Kubánská (směr Jižní svahy).
Fakultní nemocnice (směr Studentské koleje) pro linku č. 40
se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Vřesinská).
Fakultní nemocnice (směr Náměstí B. Němcové) pro linku č. 40
se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Poruba vozovna).
Náměstí B. Němcové (oba směry) pro linku č. 40
se dočasně ruší.
Nábřeží (oba směry) pro linku č. 40
se dočasně ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

Jste zde: Aktuality VÝLUKA NA LINKÁCH č. 40, 44, 45, 46, 54 a 58