Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

VÝLUKA NA LINKÁCH č. 6, 11 a 15

ilustrační foto Od středy 15. 3. 2017 (00:00 h) do středy 22. 3. 2017 (24:00 h), z důvodu prací v kolejišti pod mostem Mládeže, dojde ke změně organizace dopravy na trasách linek č. 6, 11 a 15, a k zavedení náhradní autobusové dopravy (NAD). Na zastávkových označnících, v trasách linek č. 6, 7, 10, 11, 15, 17 a NAD, budou vyvěšeny výlukové jízdní řády platné v době konání výluky.

 

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Spoje linky č. 6
budou ve směru Výškovice ukončeny na zastávce Nádraží Vítkovice.
NAD za spoje linky č. 6
bude zavedena v úseku zastávek „Nádraží Vítkovice – Výškovice“ a zpět.
Noční* spoje linky č. 11
budou ve směru Zábřeh ukončeny na zastávce Nádraží Vítkovice.
Přestup na/z NAD bude na zastávce Most Čs. armády (přestup do protisměru).
NAD za noční* spoje linky č. 11
bude zavedena v úseku zastávek „Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády – Zábřeh“ a zpět.
Denní** spoje linky č. 11
budou ve směru Zábřeh ukončeny na zastávce Most Mládeže.
NAD za denní** spoje linky č. 11
bude zavedena v úseku zastávek „Most Mládeže – Zábřeh“ a zpět.
Spoje linky č. 15
budou ve směru Výškovice ukončeny na zastávce Most Mládeže.
NAD za spoje linky č. 15
bude zavedena v úseku zastávek „Most Mládeže – Výškovice“ a zpět.

Pozn.:
* Provoz nočních spojů linky č. 11 a NAD za noční spoje linky č. 11:
Pracovní den: 22:55 – 04:30 h; Sobota+Neděle: 22:55 – 06:55 h
** Provoz denních spojů linky č. 11 a NAD za denní spoje linky č. 11:
Pracovní den: 04:30 – 22:55 h; Sobota+Neděle: 06:55 – 22:55 h

TRASY TRAMVAJOVÝCH LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Spoje linky č. 6
pojedou v trase: „Výstaviště (Plynárny) – Karolina - Náměstí Republiky – Vítkovice vysoké pece – Důl Jeremenko – Nádraží Vítkovice“ a zpět.
Přestupní zastávka na/z NAD: Nádraží Vítkovice.
Noční* spoje linky č. 11
pojedou v trase: „Hlučínská (Plynárny) – Křižíkova – Karolina – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Palkovského – Most Čs. armády – Nádraží Vítkovice“ a zpět.
Přestupní zastávka na/z NAD: Most Čs. armády.
Denní** spoje linky č. 11
pojedou v trase: „Hlučínská (Plynárny) – Křižíkova – Karolina – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Palkovského – Most Čs. armády – Nádraží Vítkovice – Most Mládeže“.
Ze zastávky Most Mládeže spoje dále pokračují v trase linky č. 15 na konečnou zastávku Dubina.
Přestupní zastávka na/z NAD: Most Mládeže.
Spoje linky č. 15
pojedou v trase: „Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Most Mládeže“.
Ze zastávky Most Mládeže spoje dále pokračují v trase linky č. 11 na konečnou zastávku Hlučínská (Plynárny).
Přestupní zastávka na/z NAD: Most Mládeže.

TRASY NÁHRADNÍ DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

NAD za spoje linky č. 6
pojede v trase: „Nádraží Vítkovice (přestup na/z TRAM) – Most Mládeže (provizorní zastávky) – Zábřeh vodárna – Kino Luna – Výškovice“ a zpět.
V opačném směru spoje NAD navíc obsluhují zastávku Hotel Bělský les.
NAD za noční* spoje linky č. 11
pojede v trase: „Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády (přestup na/z TRAM) – Most Mládeže (provizorní zastávky) – Zábřeh vodárna – Kino Luna – Zábřeh“ a zpět.
V opačném směru spoje NAD navíc obsluhují zastávku Hotel Bělský les.
NAD za denní** spoje linky č. 11
pojede v trase: „Most Mládeže (přestup na/z TRAM) – Zábřeh vodárna – Kino Luna – Zábřeh“ a zpět.
V opačném směru spoje NAD navíc obsluhují zastávku Hotel Bělský les.
NAD za spoje linky  č. 15
pojede v trase: „Most Mládeže (přestup na/z TRAM) – Zábřeh vodárna – Kino Luna – Výškovice“ a zpět.
V opačném směru spoje NAD navíc obsluhují zastávku Hotel Bělský les.

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

MOST MLÁDEŽE  NÁDRAŽÍ VÍTKOVICE

Výškovice – pro NAD za spoje linek č. 6 a 15 (směr Most Mládeže / Nádraží Vítkovice)
se přemísťuje na stejnojmennou zastávku BUS linky č. 55 (výstupní).
Nové Výškovice – pro NAD za spoje linek č. 6 a 15 (směr Výškovice)
se přemísťuje na ul. Výškovickou, k pravému okraji vozovky, cca 20 metrů za přechod pro chodce, na provizorní zastávku.
Nové Výškovice – pro NAD za spoje linek č. 6 a 15 (směr Most Mládeže / Nádraží Vítkovice)
se přemísťuje na ul. Výškovickou, k pravému okraji vozovky, cca 20 metrů za přechod pro chodce, na provizorní zastávku.
29. dubna – pro NAD za spoje linek č. 6 a 15 (směr Výškovice)
se přemísťuje na stejnojmennou zastávku BUS linky č. 31 (směr Výškovice).
29. dubna – pro NAD za spoje linek č. 6 a 15 (směr Most Mládeže / Nádraží Vítkovice)
se přemísťuje na ul. Výškovickou, k pravému okraji vozovky, cca na úroveň TRAM zastávky, na provizorní zastávku.
Kino Luna – pro NAD za spoje linek č. 6, 11 a 15 (směr Zábřeh / Výškovice)
se přemísťuje na stejnojmennou zastávku BUS linky č. 31 (směr Výškovice).
Kino Luna – pro NAD za spoje linek č. 6, 11 a 15 (směr Most Mládeže / Nádraží Vítkovice)
se přemísťuje na stejnojmennou zastávku BUS linky č. 31 (směr Kotva).
Kotva – pro NAD za spoje linek č. 6, 11 a 15 (směr Zábřeh / Výškovice)
se přemísťuje na stejnojmennou zastávku BUS linek firmy ARRIVA Morava.
Kotva – pro NAD za spoje linek č. 6, 11 a 15 (směr Most Mládeže / Nádraží Vítkovice)
se přemísťuje na stejnojmennou zastávku BUS linek firmy ARRIVA Morava.
Zábřeh vodárna – pro NAD za spoje linek č. 6, 11 a 15 (směr Zábřeh / Výškovice)
se přemísťuje na ul. Výškovickou, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku.
Zábřeh vodárna – pro NAD za spoje linek č. 6, 11 a 15 (směr Most Mládeže / Nádraží Vítkovice)
se přemísťuje na ul. Výškovickou, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku.
Kpt. Vajdy – pro NAD za spoje linek č. 6, 11 a 15 (směr Most Mládeže / Nádraží Vítkovice)
se přemísťuje na ul. Kpt. Vajdy, k pravému okraji vozovky, cca 45 metrů za křižovatku ul. Kpt. Vajdy x Pavlovova, na provizorní zastávku.
Most Mládeže – pro NAD za spoje linky č. 6 (směr Výškovice)
se přemísťuje na ul. Pavlovovu, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku za sjezdem z ul. Plzeňské.
Most Mládeže – pro NAD za noční* spoje linky č. 11 (směr Zábřeh)
se přemísťuje na ul. Pavlovovu, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku za sjezdem z ul. Plzeňské.
Most Mládeže – pro NAD za denní** spoje linky č. 11 (směr Zábřeh)
se přemísťuje na ul. Plzeňskou, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku u TRAM zastávky (směr Poruba).
Most Mládeže – pro NAD za spoje linky č. 6 (směr Nádraží Vítkovice)
se přemísťuje na ul. Plzeňskou, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku u TRAM zastávky (směr Poruba).
Most Mládeže – pro NAD za noční* spoje linky č. 11 (směr Nádraží Vítkovice)
se přemísťuje na ul. Plzeňskou, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku u TRAM zastávky (směr Poruba).
Most Mládeže – pro NAD za spoje linky č. 15 (směr Výškovice)
se přemísťuje na ul. Plzeňskou, k pravému okraji vozovky, na provizorní zastávku u TRAM zastávky (směr Poruba).
Nádraží Vítkovice – pro NAD za spoje linky č. 6 (směr Výškovice / nástupní)
se přemísťuje na ul. U Nádraží, k pravému okraji vozovky, cca 30 metrů za zastávku BUS linky č. 96.
Nádraží Vítkovice – pro NAD za noční* spoje linky č. 11 (směr Zábřeh / nástupní)
se přemísťuje na ul. U Nádraží, k pravému okraji vozovky, cca 30 metrů za zastávku BUS linky č. 96.
Nádraží Vítkovice – pro noční* spoje linky č. 11 (směr Hlučínská / nástupní)
se přemísťuje na provizorní zastávku v tramvajovém obratišti.
Nádraží Vítkovice – pro spoje linky č. 6 (výstupní)
se zřizuje na provizorní zastávce u ul. Na Obvodu (směrem ke křižovatce s ul. Závodní).
Nádraží Vítkovice – pro NAD za spoje linky č. 6 (směr Výškovice / přestupní z TRAM)
se zřizuje na provizorní zastávce na ul. Na Obvodu (směrem ke křižovatce s ul. Závodní), u pravého okraje vozovky, přibližně na úrovni dočasné výstupní zastávky linky č. 6.

JÍZDNÍ ŘÁDY PLATNÉ V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

Jste zde: Aktuality VÝLUKA NA LINKÁCH č. 6, 11 a 15