Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

SMS JÍZDENKY

SMS JÍZDENKY

- značková služba Dopravního podniku Ostrava a.s.,
- nákup jízdenek pomocí mobilního telefonu,
- výhodná alternativa k běžným jízdenkám,
- platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.,
- platí pro tarifní oblast OSTRAVA XXL.

ZPŮSOBY NÁKUPU SMS JÍZDENEK

 

1) Nákup pomocí SMS zprávy s využítím služby Premium SMS
- platba z telefonního účtu

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky tímto způsobem je SIM karta českých mobilních operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone, U:fon) a mobilní telefon s aktivní Premium SMS službou. Pokud tato služba není aktivní, SMS jízdenku není možné zakoupit.

Jízdenky:

70minutová obyčejná [30 Kč] SMS: DPO70 na číslo: 902 30
70minutová zlevněná [15 Kč] SMS: DPO70Z na číslo: 902 30
24hodinová obyčejná [80 Kč] SMS: DPO24 na číslo: 902 30
24hodinová zlevněná [40 Kč] SMS: DPO24Z na číslo: 902 30

Odkazy:

 

2) Nákup PROZVONĚNÍM s využítím služby Premium SMS (registrace)
- platba z telefonního účtu

Pohodlný způsob nákupu SMS jízdenky vhodný pro pravidelné a časté používání. Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky tímto způsobem je SIM karta českých mobilních operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone, U:fon) a mobilní telefon s aktivní Premium SMS službou. Pokud tato služba není aktivní, SMS jízdenku není možné zakoupit.

Jízdenky:

70minutová obyčejná [30 Kč] prozvonit: 910 301 011
70minutová zlevněná [15 Kč] prozvonit: 910 301 012
24hodinová obyčejná [80 Kč] prozvonit: 910 301 013
24hodinová zlevněná [40 Kč] prozvonit: 910 301 014

Odkazy:

 

3) Nákup PROZVONĚNÍM s online platbou platební kartou (autorizace)
- platba z bankovního účtu

Online platba je služba, prostřednictvím které můžete platit za SMS jízdenky přímo z Vaší platební karty. Tento způsob je výhodný zejména pro všechny, kteří nemohou používat Premium SMS. Autorizace online platby nevylučuje používání Premium SMS. Nastavení priorit je možné provést v rámci webové samoobsluhy. Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky tímto způsobem je platební karta s povolenou funkcí platby on-line na internetu a autorizace služby online platba.

Jízdenky:

70minutová obyčejná [30 Kč] prozvonit: +420 910 301 011
70minutová zlevněná [15 Kč] prozvonit: +420 910 301 012
24hodinová obyčejná [80 Kč] prozvonit: +420 910 301 013
24hodinová obyčejná [40 Kč] prozvonit: +420 910 301 014

Odkazy:

 

Upozornění:

Do vozidla Dopravního podniku Ostrava a.s. smí cestující nastoupit pouze s platnou/doručenou SMS jízdenkou přijatou ve svém přístroji.

Pokud SMS jízdenku z nějakého důvodu neobdrží, je povinen uhradit jízdné jiným způsobem.

Na nedoručenou SMS jízdenku má právo podat reklamaci.

 


Nákup pomocí SMS zprávy
s využítím služby Premium SMS

Cena objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

Pro nákup zvolené jízdenky odešlete odpovídající text SMS na číslo 902 30:

70minutová přestupní obyčejná jízdenka v ceně 30 Kč vč. DPH

Napište SMS ve tvaru DPO70 a odešlete na číslo 90230

70minutová přestupní zlevněná jízdenka v ceně 15 Kč vč. DPH

Napište SMS ve tvaru DPO70Z a odešlete na číslo 90230

24hodinová přestupní obyčejná jízdenka v ceně 80 Kč vč. DPH

Napište SMS ve tvaru DPO24 a odešlete na číslo 90230

24hodinová přestupní zlevněná jízdenka v ceně 40 Kč vč. DPH

Napíšte SMS ve tvaru DPO24Z a odešlete na číslo 90230

Přibližně za 2 minuty obdržíte SMS zprávu - SMS jízdenku, kterou si ponecháte ve svém mobilním přístroji po celou dobu přepravy pro případ kontroly. Cena této SMS se rovná ceně zakoupené jízdenky.

Vzor SMS jízdenky

Text SMS obsahuje označení dopravce, typ a cenu jízdenky, dobu platnosti a unikátní kontrolní kód.

A3-80-00 66-666
DP Ostrava Jizdenka prestupni 30 Kc.
Platnost: dne 04.01.2016 od 12:00 do 13:10h.
Plati jen ve spojich DP Ostrava.


Nákup PROZVONĚNÍM
s využítím služby Premium SMS (registrace)

Registrace do systému SMS jízdenky

SMS jízdenku si můžete zakoupit také prozvoněním příslušného telefonního čísla.

Abyste mohli používat PROZVONĚNÍ, musíte se zaregistrovat do systému SMS jízdenky.

Registrace je jednorázová akce:

 1. Pro registraci do systému SMS jízdenky prozvoňte speciální telefonní číslo 910 301 010. Systém automaticky volání ukončí a pošle Vám SMS s požadavkem na potvrzení registrace.
 2. Tento požadavek je nutné bezodkladně potvrdit zasláním SMS zprávy ve tvaru ANO DPOREG na telefonní číslo 902 30. Zpět obdržíte uvítací SMS a tím je potvrzeno objednání služby SMS jízdenka PROZVONĚNÍM.
  Registrační SMS je zpoplatněná jako běžná SMS v rámci tarifu daného operátora.

Nákup SMS jízdenky PROZVONĚNÍM

Po úspěšné registraci již můžete nakupovat SMS jízdenky pouhým PROZVONĚNÍM telefonní čísla:

910 301 011
pro nákup 70minutové přestupní obyčejné jízdenky v ceně 30 Kč vč. DPH

910 301 012
pro nákup 70minutové přestupní zlevněné jízdenky v ceně 15 Kč vč. DPH

910 301 013
pro nákup 24hodinové přestupní obyčejné jízdenky v ceně 80 Kč vč. DPH

910 301 014
pro nákup 24hodinové přestupní zlevněné jízdenky v ceně 40 Kč vč. DPH

Telefonní čísla pro prozvánění si můžete uložit do telefonního seznamu svého telefonu a kdykoliv pohodlně použít.

PROZVONĚNÍ z registrovaného mobilu není zpoplatněno. Systém automaticky volání ukončí a pošle Vám SMS jízdenku.

Pokud máte s registrací problémy, můžete zavolat na Helpdesk tel. 910 303 128 nebo můžete pro rychlou pomoc poslat SMS ve tvaru: HELP DPOREG na číslo 90230.

Deaktivace služby nákup PROZVONĚNÍM

Chcete-li z jakéhokoliv důvodu deaktivovat (ukončit) používání služby Nákup PROZVONĚNÍM, lze číslo Vašeho mobilního telefonu ze systému vyřadit. Pouze pošlete pokyn pomocí SMS ve tvaru: STOP DPOREG na číslo 902 30.

Omezení počtu současně platných SMS jízdenek (pravidlo 1+4) při nákupu PROZVONĚNÍM

Omezení slouží především k ochraně proti nechtěnému objednání služby tzv. "kapsovou SMS" a jinému typu zneužití.

K jednomu telefonnímu číslu (mobilu) je možné mít maximálně 5 současně platných SMS jízdenek (bez ohledu na typ). Kontroluje se časová platnost jednotlivých jízdenek. Pokud je platná 1. jízdenka, lze ze stejného mobilního čísla objednat ještě další 4 jízdenky. Tzn., že můžete koupit SMS jízdenku sobě a dalším 4 spolucestujícím.

Je-li 5 SMS jízdenek současně platných, pak systém při pokusu objednat 6. jízdenku, nákup neumožní, současně dojde k hlasovému spojení a budete informováni hlasovou zprávou. Tento hovor Vám bude účtován jako hovor do pevné sítě dle platného tarifu u jeho mobilního operátora. Pro 6. až n-tou jízdenku je možné použít objednání SMS jízdenky pomocí SMS.

Finanční limit 2 000 Kč na 1 registraci

Finanční limit na 1 registraci je nastaven v souladu s Kodexem Premium SMS služeb (bod 4.3.5), který byl schválen všemi českými mobilními operátory a je závazný pro technické poskytovatele těchto služeb. Platné znění kodexu je k dispozici na www.platmobilem.cz.

Pokud celková suma transakcí u služby SMS jízdenka přesáhne stanovený limit 2 000 Kč na 1 registraci, je služba Nákup PROZVONĚNÍM pozastavena a obdržíte výzvu ve formě SMS k prodloužení registrace, tzn. že musíte znovu potvrdit svůj zájem o službu odesláním SMS zprávy ANO DPOREG na číslo 902 30. Pokud tak neučiníte, služba je zastavena.

SMS jízdenku si můžete i nadále objednávat pomocí SMS zprávy nebo si službu kdykoliv jindy znovu objednat, ale musíte se znovu zaregistrovat do systému SMS jízdenky a projít znovu celým procesem registrace, který zahájíte PROZVONĚNÍM čísla 910 301 010.


Nákup PROZVONĚNÍM
s online platbou platební kartou (autorizace)

Online platba je služba, prostřednictvím které můžete nyní platit za SMS jízdenky přímo z Vaší platební karty. Tento způsob je výhodný zejména pro všechny, kteří nemohou používat Premium SMS.

Nákup první SMS jízdenku pomocí online platby

Pro zakoupení SMS jízdenky prozvoňte číslo pro požadovaný typ jízdenky:

+420 910 301 011
pro nákup 70minutové přestupní obyčejné jízdenky v ceně 30 Kč vč. DPH

+420 910 301 012
pro nákup 70minutové přestupní zlevněné jízdenky v ceně 15 Kč vč. DPH

+420 910 301 013
pro nákup 24hodinové přestupní obyčejné jízdenky v ceně 80 Kč vč. DPH

+420 910 301 014
pro nákup 24hodinové přestupní zlevněné jízdenky v ceně 40 Kč vč. DPH

V SMS zprávě Vám přijde odkaz, na kterém je potřeba provést jednorázovou autorizaci online platby. Po provedení autorizace Vám bude zaslána objednaná SMS jízdenka.

Autorizaci online platby lze také provést samostatně bez nákupu SMS jízdenky prostřednictvím webové samoobsluhy.

Jednorázová autorizace platební karty je zpoplatněna částkou 10 Kč. Objednání jízdenky prozvoněním není zpoplatněno - zaplatíte jen cenu objednané jízdenky

Nákup další SMS jízdenku pomocí online platby

Příště už stačí pouze prozvonit číslo požadované SMS jízdenky a následně Vám bude na mobilní zařízení doručena objednaná SMS jízdenka. Objednání jízdenky prozvoněním není zpoplatněno - zaplatíte jen cenu objednané jízdenky

Zrušení služby online platba

Službu online platba lze zrušit po přihlášení ve webové samoobsluze.

Přidání nebo odebrání telefonního čísla ke stávající autorizaci online platby

V případě, že chcete povolit čerpání SMS jízdenek z Vaší platební karty i pro jiná telefonní čísla (vhodné pro rodiny a firmy), je potřeba tato čísla přiregistrovat po přihlášení ve ve webové samoobsluze.

Odebrání přiregistrovaných telefonních čísel probíhá na stejné stránce jako přiregistrace prostřednictvím tlačítka „Odebrat“.

Bezpečnost online platby

Online platba SMS jízdenky je bezpečná, neboť veškerá data o Vaší platební kartě zůstávají pouze v bankovním systému autorizace platby a do systému SMS jízdenky se tato data nepřenáší.

Změna platební karty k Vašemu telefonnímu číslu

V případě, že jste vyměnili platební kartu nebo je stávající autorizovaná platební karta blokovaná bankou, je potřeba zrušit stávající autorizaci a zřídit novou viz sekce „Zrušení online platby“.

Možné důvody, proč Vám nepřišla SMS jízdenka

 1. Nemáte autorizovanou online platbu.
  → Proveďte prosím autorizaci.
 2. Zamítnutí transakce ze strany banky:
  • vyexpirovaná platební karta,
  • nedostatek peněžních prostředků na účtě,
  • zablokovaná karta.
  → Kontaktujte prosím svoji banku.
 3. Dočasná nedostupnost bankovního systému.
  → Kontaktujte prosím naši zákaznickou linku +420 910 303 128.
 4. Blokované roamingové služby (platí pro cizince).
  → Kontaktujte prosím svého mobilního operátora.


Duplikát SMS jízdenky

V případě smazání jízdenky (jízdenek) v době její platnosti je možné získat její duplikát (duplikáty).

 • Duplikát SMS jízdenky zakoupené službou Premium SMS

  Pro objednání duplikátu SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru DPOD na číslo 90030.

  Vzhledem k tomu, že z daného telefonu již o jízdenku bylo žádáno a jízdenka je stále platná, vyhodnotí systém tuto SMS jako žádost o duplikát a zašle Vám kopii SMS jízdenky. Obratem dostanete duplikáty všech v té chvíli platných původních SMS jízdenek přiřazených k danému telefonnímu číslu cestujícího. Cena duplikátu je 5 Kč.

   

 • Duplikát SMS jízdenky zakoupené online platbou

  Pro objednání duplikátu SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru DPOD na číslo +420 736 302 338. Cena duplikátu je 10 Kč.


Daňový doklad

 • K SMS jízdence zakoupené službou Premium SMS

  Vstup do aplikace daňových dokladů, je možný pomocí hesla, které si vygenerujete při prvním přihlášení do aplikace. Je nutné mít u sebe mobilní telefon, ze kterého byly SMS jízdenky objednány. Cestující telefon použije při ověření přístupu k požadovaným daňovým dokladům. Ověření probíhá PROZVONĚNÍM. V aplikaci je možné si vybrat a vytisknout požadované daňové doklady. Vstup do aplikace

 • K SMS jízdence zakoupené online platbou

  Daňové doklady k SMS jízdenkám nakoupeným online platbou jsou k dispozici po přihlášení ve webové samoobsluze v sekci „Daňové doklady“.


Ochrana dat

Telefonní čísla, ze kterých byla objednána SMS jízdenka, jsou archivována firmou MATERNA Communications a.s., která službu technicky zajišťuje. Použitím služby SMS jízdenka, cestující zároveň dobrovolně poskytuje své telefonní číslo, které je uchováváno pro potřeby případného reklamačního řízení a pro účely vyplývající z dalších právních předpisů, především daňových.

Data se uchovávají po dobu nezbytně nutnou a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dalšími souvisejícími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.


Přepravní kontrola

Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby (přepravního kontrolora) DPO předložit ke kontrole svoje mobilní zařízení se zobrazenou SMS jízdenkou a umožnit ověření všech potřebných dat. Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost pověřená osoba DPO provést ověření pomocí kontrolního PROZVONĚNÍ.

Pokud cestující neumožní řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. V době povinného nástupu do autobusů a trolejbusů pouze předními dveřmi u řidiče provádí kontrolu SMS jízdenky řidič vozu, přičemž cestující je mu povinen platnou SMS jízdenku ve svém mobilním zařízení předložit ke kontrole. SMS jízdenka je neplatná:

 • uplynula-li doba její platnosti,
 • nebyla-li zaslána provozovatelem služby SMS jízdenky,
 • byla-li jakkoliv upravována, přepisována nebo s ní bylo jinak manipulováno,
 • nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
 • není-li jízdenka na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole v databázi jízdenek nalezena.


Reklamace

Nutnou podmínkou pro funkčnost služby SMS jízdenka u cestujícího jsou povolené Premium SMS služby na jeho mobilním zařízení. Pokud u svého operátora nemá cestující tyto služby povoleny, služba SMS jízdenka nebude fungovat, a v tomto případě nebude reklamace uznána. Nebudou mu totiž z jeho telefonního účtu inkasovány žádné finanční prostředky.

V ostatních případech má cestující několik způsobů, jak podat reklamaci a je na něm, který z nich zvolí:

 1. on-line vyplněním reklamačního formuláře,
 2. telefonicky na lince zákaznické podpory na tel. 910 303 128,
 3. e-mailem na adresu: helpdesk@maternacz.com,
 4. poštou (písemná reklamace) na adresu: MATERNA Communiations a.s., tř. Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové.

Výsledek reklamace bude cestujícímu sdělen písemně v zákonné lhůtě 30 dní.


Kontakty

Službu provozuje a technicky zajišťuje MATERNA Communications a.s., www.maternacz.com

Infolinka, helpdesk, reklamace
Tel. 910 303 128, mail: helpdesk@maternacz.com
Obecná pravidla pro využití Premium SMS služeb na www.platmobilem.cz

Jste zde: Jízdné SMS jízdenka