Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

SMS JÍZDENKY

Reklamace

Nutnou podmínkou pro funkčnost služby SMS jízdenka u cestujícího jsou povolené Premium SMS služby na jeho mobilním zařízení. Pokud u svého operátora nemá cestující tyto služby povoleny, služba SMS jízdenka nebude fungovat, a v tomto případě nebude reklamace uznána. Nebudou mu totiž z jeho telefonního účtu inkasovány žádné finanční prostředky.

V ostatních případech má cestující několik způsobů, jak podat reklamaci a je na něm, který z nich zvolí:

  1. on-line vyplněním reklamačního formuláře,
  2. telefonicky na lince zákaznické podpory na tel. 910 303 128,
  3. e-mailem na adresu: helpdesk@maternacz.com,
  4. poštou (písemná reklamace) na adresu: MATERNA Communiations a.s., tř. Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové.

Výsledek reklamace bude cestujícímu sdělen písemně v zákonné lhůtě 30 dní.

Jste zde: Jízdné SMS jízdenka