Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

SMS JÍZDENKY

Nákup PROZVONĚNÍM
s využítím služby Premium SMS (registrace)

Registrace do systému SMS jízdenky

SMS jízdenku si můžete zakoupit také prozvoněním příslušného telefonního čísla.

Abyste mohli používat PROZVONĚNÍ, musíte se zaregistrovat do systému SMS jízdenky.

Registrace je jednorázová akce:

  1. Pro registraci do systému SMS jízdenky prozvoňte speciální telefonní číslo 910 301 010. Systém automaticky volání ukončí a pošle Vám SMS s požadavkem na potvrzení registrace.
  2. Tento požadavek je nutné bezodkladně potvrdit zasláním SMS zprávy ve tvaru ANO DPOREG na telefonní číslo 902 30. Zpět obdržíte uvítací SMS a tím je potvrzeno objednání služby SMS jízdenka PROZVONĚNÍM.
    Registrační SMS je zpoplatněná jako běžná SMS v rámci tarifu daného operátora.

Nákup SMS jízdenky PROZVONĚNÍM

Po úspěšné registraci již můžete nakupovat SMS jízdenky pouhým PROZVONĚNÍM telefonní čísla:

910 301 011
pro nákup 70minutové přestupní obyčejné jízdenky v ceně 30 Kč vč. DPH

910 301 012
pro nákup 70minutové přestupní zlevněné jízdenky v ceně 15 Kč vč. DPH

910 301 013
pro nákup 24hodinové přestupní obyčejné jízdenky v ceně 80 Kč vč. DPH

910 301 014
pro nákup 24hodinové přestupní zlevněné jízdenky v ceně 40 Kč vč. DPH

Telefonní čísla pro prozvánění si můžete uložit do telefonního seznamu svého telefonu a kdykoliv pohodlně použít.

PROZVONĚNÍ z registrovaného mobilu není zpoplatněno. Systém automaticky volání ukončí a pošle Vám SMS jízdenku.

Pokud máte s registrací problémy, můžete zavolat na Helpdesk tel. 910 303 128 nebo můžete pro rychlou pomoc poslat SMS ve tvaru: HELP DPOREG na číslo 90230.

Deaktivace služby nákup PROZVONĚNÍM

Chcete-li z jakéhokoliv důvodu deaktivovat (ukončit) používání služby Nákup PROZVONĚNÍM, lze číslo Vašeho mobilního telefonu ze systému vyřadit. Pouze pošlete pokyn pomocí SMS ve tvaru: STOP DPOREG na číslo 902 30.

Omezení počtu současně platných SMS jízdenek (pravidlo 1+4) při nákupu PROZVONĚNÍM

Omezení slouží především k ochraně proti nechtěnému objednání služby tzv. "kapsovou SMS" a jinému typu zneužití.

K jednomu telefonnímu číslu (mobilu) je možné mít maximálně 5 současně platných SMS jízdenek (bez ohledu na typ). Kontroluje se časová platnost jednotlivých jízdenek. Pokud je platná 1. jízdenka, lze ze stejného mobilního čísla objednat ještě další 4 jízdenky. Tzn., že můžete koupit SMS jízdenku sobě a dalším 4 spolucestujícím.

Je-li 5 SMS jízdenek současně platných, pak systém při pokusu objednat 6. jízdenku, nákup neumožní, současně dojde k hlasovému spojení a budete informováni hlasovou zprávou. Tento hovor Vám bude účtován jako hovor do pevné sítě dle platného tarifu u jeho mobilního operátora. Pro 6. až n-tou jízdenku je možné použít objednání SMS jízdenky pomocí SMS.

Finanční limit 2 000 Kč na 1 registraci

Finanční limit na 1 registraci je nastaven v souladu s Kodexem Premium SMS služeb (bod 4.3.5), který byl schválen všemi českými mobilními operátory a je závazný pro technické poskytovatele těchto služeb. Platné znění kodexu je k dispozici na www.platmobilem.cz.

Pokud celková suma transakcí u služby SMS jízdenka přesáhne stanovený limit 2 000 Kč na 1 registraci, je služba Nákup PROZVONĚNÍM pozastavena a obdržíte výzvu ve formě SMS k prodloužení registrace, tzn. že musíte znovu potvrdit svůj zájem o službu odesláním SMS zprávy ANO DPOREG na číslo 902 30. Pokud tak neučiníte, služba je zastavena.

SMS jízdenku si můžete i nadále objednávat pomocí SMS zprávy nebo si službu kdykoliv jindy znovu objednat, ale musíte se znovu zaregistrovat do systému SMS jízdenky a projít znovu celým procesem registrace, který zahájíte PROZVONĚNÍM čísla 910 301 010.

Jste zde: Jízdné SMS jízdenka